Brak opisu obrazka

ZARZĄD

      Prezes: Władysław PILCH

      Wiceprezes-Naczelnik: Robert POTYRAŁA

      Wiceprezes: Piotr URBANIK

      Wiceprezes: Stanisław KURAŚ

      Skarbnik: Czesław SŁOWIK

      Sekretarz: Krzysztof SŁOWIK

      Gospodarz: Marcin JAJKO

      Kronikarz: Stanisław GRZEGORCZYK

      Członek: Sławomir BERKOWICZ


KOMISJA REWIZYJNA

      Przewodniczący: Piot KOSIEK

      Sekretarz: Henryk KURAŚ

      Członek: Antoni KOZIOŁ


CZŁONKOWIE CZYNNI

      Wojciech DEPCZYŃSKI

      Rafał GRZEGORCZYK

      Adam GÓRSKI

      Marek GRZYB

      Grzegorz GUNIA

      Marek HOŁDA

      Mirosław JAMRO

      Paweł JASIEWICZ

      Jacek KĘDZIOR

      Patryk KORNEUSZ

      Marek KOSIEK

      Roman KOSIEK

      Mateusz KOZŁECKI

      Tomasz KUREK

      Bartosz MACIEJOWSKI

      Mieczysław MACIEJOWSKI

      Wiktor MAZIARZ

      Konrad NIGBOROWICZ

      Kamil NIGBOROWICZ

      Henryk PIEKARZ

      Andrzej PILCH

      Jacek PIOTROWSKI

      Radosław PIWOWAR

      Konrad RUTANA

      Łukasz SITEK

      Adam SŁOWIK

      Janusz SŁOWIK

      Piotr SŁOWIK s. Czesława

      Piotr SŁOWIK s. Józefa

      Jakub SOKULSKI

      Marcin SOLECKI

      Andrzej SROKA

      Jerzy STYGAR

      Tomasz SYCHTA

      Emil WĘGRZYN

      Marcin ZAWIŁA

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

      Stanisław DEPCZYŃSKI

      Stanisław DEPCZYŃSKI

      Edward DZIEDZIC

      Zbigniew GRZEGORCZYK

      Marian JAJKO

      Stanisław KOSIEK

      Stanisław SROKA

      Piotr SETLIK

      Władysław ZACHACZ

           

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

     Wójt Gminy Skołyszyn mgr Zenon SZURA

     Sotys wsi: Stanisława NIGBOROWICZ

     Stanisław DZIEDZIC

     Bogusław KRĘCISZ

     Jan i Renata DYLĄG

     Piotr PIOTROWSKI

     Edward WOJTUŃ

     Janusz i Małgorzata DYDA

     Henryk GANCARZ

 

 

 


Licznik odwiedzin :Internetowe liczniki